• ارژنگارژنگ,ارژنگ هاست,ارژنگ وب,سایت لاله زار,نبض لاله زار,سرو لاله زار,سئوکار,سئوساز,ارژنگ سئو,سایت لاله زار ارژنگ,نمونه سایت ارژنگ
  • ارژنگ سایتارژنگ,ارژنگ هاست,ارژنگ وب,سایت لاله زار,نبض لاله زار,سرو لاله زار,سئوکار,سئوساز,ارژنگ سئو,سایت لاله زار ارژنگ,نمونه سایت ارژنگ
  • سایت لاله زارارژنگ,ارژنگ هاست,ارژنگ وب,سایت لاله زار,نبض لاله زار,سرو لاله زار,سئوکار,سئوساز,ارژنگ سئو,سایت لاله زار ارژنگ,نمونه سایت ارژنگ
  • سئوکار ارژنگارژنگ,ارژنگ هاست,ارژنگ وب,سایت لاله زار,نبض لاله زار,سرو لاله زار,سئوکار,سئوساز,ارژنگ سئو,سایت لاله زار ارژنگ,نمونه سایت ارژنگ
  • نبض لاله زارارژنگ,ارژنگ هاست,ارژنگ وب,سایت لاله زار,نبض لاله زار,سرو لاله زار,سئوکار,سئوساز,ارژنگ سئو,سایت لاله زار ارژنگ,نمونه سایت ارژنگ
  • jquery carouselارژنگ,ارژنگ هاست,ارژنگ وب,سایت لاله زار,نبض لاله زار,سرو لاله زار,سئوکار,سئوساز,ارژنگ سئو,سایت لاله زار ارژنگ,نمونه سایت ارژنگ
  • ارژنگ وبارژنگ,ارژنگ هاست,ارژنگ وب,سایت لاله زار,نبض لاله زار,سرو لاله زار,سئوکار,سئوساز,ارژنگ سئو,سایت لاله زار ارژنگ,نمونه سایت ارژنگ
joomla slider by WOWSlider.com v7.7
سئو کلاه سیاه

سئو کلاه سیاه (8)

سئو کلاه سیاه

سئوکار کلاه سياه و علل انزواي آن در گوگل وبهترين تصوير سئوکار کلاه سياه و علل انزواي آن در گوگل وجديدترين تصوير سئوکار کلاه سياه و علل انزواي آن در گوگل ودانلود تصوير سئوکار کلاه سياه و علل انزواي آن در گوگل ومشاهده جديد ترين تصوير سئوکار کلاه سياه و علل انزواي آن در گوگل وعکس سئوکار کلاه سياه و علل انزواي آن در گوگل وتصوير جديد سئوکار کلاه سياه و علل انزواي آن در گوگل وتصوير اين ماه سئوکار کلاه سياه و علل انزواي آن در گوگل واخبار جديد در باره سئوکار کلاه سياه و علل انزواي آن در گوگل وتصوير کيفيت دار سئوکار کلاه سياه و علل انزواي آن در گوگل وتصوير مينياتوري سئوکار کلاه سياه و علل انزواي آن در گوگل وکاريکاتور سئوکار کلاه سياه و علل انزواي آن در گوگل ودانلود تصوير هاي  سئوکار کلاه سياه و علل انزواي آن در گوگل ودانلود تصوير سئوکار کلاه سياه و علل انزواي آن در گوگل وعکس سئوکار کلاه سياه و علل انزواي آن در گوگل.

چرا باید سئوکار قوانین موتورهای جستجو را رعایت کند؟

چرا بايد سئوکار قوانين موتورهاي جستجو را رغايت کند.وSMS چرا بايد سئوکار قوانين موتورهاي جستجو را رغايت کند.ودانلود اس ام اس چرا بايد سئوکار قوانين موتورهاي جستجو را رغايت کند.واس ام اس جديد چرا بايد سئوکار قوانين موتورهاي جستجو را رغايت کند.وتازه ترين اس ام اس چرا بايد سئوکار قوانين موتورهاي جستجو را رغايت کند.واس ام اس مناسبت چرا بايد سئوکار قوانين موتورهاي جستجو را رغايت کند.واس ام اس جديد چرا بايد سئوکار قوانين موتورهاي جستجو را رغايت کند.وسئس چرا بايد سئوکار قوانين موتورهاي جستجو را رغايت کند.ودانلود  چرا بايد سئوکار قوانين موتورهاي جستجو را رغايت کند.ودانلود اس ام اس چرا بايد سئوکار قوانين موتورهاي جستجو را رغايت کند.ودانلود کتاب  چرا بايد سئوکار قوانين موتورهاي جستجو را رغايت کند.ودانلود کتاب موبايل چرا بايد سئوکار قوانين موتورهاي جستجو را رغايت کند.ودانلود کتاب هاي  چرا بايد سئوکار قوانين موتورهاي جستجو را رغايت کند.ودانلود برنامه اس ام اس چرا بايد سئوکار قوانين موتورهاي جستجو را رغايت کند.

عملکرد زودبازده سئو کلاه سیاه

برنامه کاربردي عملکرد زودبازده سئوکار کلاه سياه ودانلود برنامه عملکرد زودبازده سئوکار کلاه سياه وبرنامه توپ عملکرد زودبازده سئوکار کلاه سياه وبرنامه کاربردي ويندوز عملکرد زودبازده سئوکار کلاه سياه وبرنامه خوب عملکرد زودبازده سئوکار کلاه سياه وبرنامه بهينه سازي  عملکرد زودبازده سئوکار کلاه سياه و برنامه پشتيبان گيري عملکرد زودبازده سئوکار کلاه سياه وبرنامه جديد عملکرد زودبازده سئوکار کلاه سياه وبرنامه بهينه سازي به نام عملکرد زودبازده سئوکار کلاه سياه ودانلود نرم افزار دکستاب عملکرد زودبازده سئوکار کلاه سياه ودانلود نرم افزار جديد عملکرد زودبازده سئوکار کلاه سياه ودانلود نرم افزار قديمي عملکرد زودبازده سئوکار کلاه سياه .

ارژنگ کتخصص سئو کلاه سیاه در عرصه تبلیغات

تيتراژ ارژنگ متخصص سئو کلاه سياه در عرصه تبليغات سايت لاله زارودانلود ارژنگ متخصص سئو کلاه سياه در عرصه تبليغات سايت لاله زاروتيتراژ ارژنگ متخصص سئو کلاه سياه در عرصه تبليغات سايت لاله زاروتيتراژ فيلم ارژنگ متخصص سئو کلاه سياه در عرصه تبليغات سايت لاله زارودانلود تيتراژ سريال ارژنگ متخصص سئو کلاه سياه در عرصه تبليغات سايت لاله زارودانلود سريال ارژنگ متخصص سئو کلاه سياه در عرصه تبليغات سايت لاله زارودانلود تيتراژ ارژنگ متخصص سئو کلاه سياه در عرصه تبليغات سايت لاله زارودانلود تيتراژ فيلم سينمايي ارژنگ متخصص سئو کلاه سياه در عرصه تبليغات سايت لاله زارودانلود تيتراژ سريال ارژنگ متخصص سئو کلاه سياه در عرصه تبليغات سايت لاله زارودانلود  ارژنگ متخصص سئو کلاه سياه در عرصه تبليغات سايت لاله زارودانلود تيتراژ فيلم سينمايي ارژنگ متخصص سئو کلاه سياه در عرصه تبليغات سايت لاله زارودانلود آنگ آغازين ارژنگ متخصص سئو کلاه سياه در عرصه تبليغات سايت لاله زارودانلود آهگ پاياني ارژنگ متخصص سئو کلاه سياه در عرصه تبليغات سايت لاله زارودانلود تيتراژ آغازين فيلم ارژنگ متخصص سئو کلاه سياه در عرصه تبليغات سايت لاله زارودانلود تيتراژ آغازين فيلم ارژنگ متخصص سئو کلاه سياه در عرصه تبليغات سايت لاله زارودانلود تيتراژ آغازين فيلم سينمايي ارژنگ متخصص سئو کلاه سياه در عرصه تبليغات سايت لاله زارودانلود تيتراژ پاياني ارژنگ متخصص سئو کلاه سياه در عرصه تبليغات سايت لاله زارودانلود تيتراژ پاياني سريال ارژنگ متخصص سئو کلاه سياه در عرصه تبليغات سايت لاله زارودانلود تيتراژ پاياني فيلم ارژنگ متخصص سئو کلاه سياه در عرصه تبليغات سايت لاله زار.

ایندکس کلمه سئوکار در گوگل چه تعداد است.

 ايندکس کلمه سئوکار در گوگل چه تعداد است ودانلود ايندکس کلمه سئوکار در گوگل چه تعداد است ودانلود برنامه ايندکس کلمه سئوکار در گوگل چه تعداد است ودانلود نسخه جديد  ايندکس کلمه سئوکار در گوگل چه تعداد است ودانلود برنامه ي ايندکس کلمه سئوکار در گوگل چه تعداد است ودانلود برنامه جديد ايندکس کلمه سئوکار در گوگل چه تعداد است ودانلود نسخه جديد  ايندکس کلمه سئوکار در گوگل چه تعداد است ودانلود نسخه جديد برنامه  ايندکس کلمه سئوکار در گوگل چه تعداد است وبرنامه توپ ايندکس کلمه سئوکار در گوگل چه تعداد است ودانلود برنامه توپ ايندکس کلمه سئوکار در گوگل چه تعداد است ودانلود برنامه زيبا ايندکس کلمه سئوکار در گوگل چه تعداد است ودانلود نسخه قبلي برنامه ايندکس کلمه سئوکار در گوگل چه تعداد است ودانلود کرک برنامه  ايندکس کلمه سئوکار در گوگل چه تعداد است و رمز برنامه ايندکس کلمه سئوکار در گوگل چه تعداد است وکيجين برنامه ايندکس کلمه سئوکار در گوگل چه تعداد است ونسخه جديد برنامه  ايندکس کلمه سئوکار در گوگل چه تعداد است وسايت برنامه ايندکس کلمه سئوکار در گوگل چه تعداد است وسايت  ايندکس کلمه سئوکار در گوگل چه تعداد است وبرنامه جديد ايندکس کلمه سئوکار در گوگل چه تعداد است ونقد برنامه ايندکس کلمه سئوکار در گوگل چه تعداد است وخريد برنامه ايندکس کلمه سئوکار در گوگل چه تعداد است وخريد نقدي  ايندکس کلمه سئوکار در گوگل چه تعداد است وdownload ايندکس کلمه سئوکار در گوگل چه تعداد است وdownload program ايندکس کلمه سئوکار در گوگل چه تعداد است وdanlod barname ايندکس کلمه سئوکار در گوگل چه تعداد است.

دسته بندی سئوکاران بر چه اساس است

 دسته بندي سئوکاران برچه اساس است.وخبر دسته بندي سئوکاران برچه اساس است.ودانلود جديد ترين اخبار دسته بندي سئوکاران برچه اساس است.واخبار جديد دسته بندي سئوکاران برچه اساس است.وبهترين اخبار دسته بندي سئوکاران برچه اساس است.وسايت اخبار دسته بندي سئوکاران برچه اساس است.وخبر هاي دسته بندي سئوکاران برچه اساس است.واخبار جديد دسته بندي سئوکاران برچه اساس است.وخبر جديد درباره دسته بندي سئوکاران برچه اساس است.وخبر  دسته بندي سئوکاران برچه اساس است.وخبر توپ دسته بندي سئوکاران برچه اساس است.وخبر تازه دسته بندي سئوکاران برچه اساس است.وخبر واقعي دسته بندي سئوکاران برچه اساس است.وآخرين اخبار دسته بندي سئوکاران برچه اساس است.وآخرين خبر دسته بندي سئوکاران برچه اساس است.وآخرين خبر درباره دسته بندي سئوکاران برچه اساس است.وواقعه دسته بندي سئوکاران برچه اساس است.وخبر تلخ دسته بندي سئوکاران برچه اساس است.وخبر خوش دسته بندي سئوکاران برچه اساس است.وخبر خنده دار دسته بندي سئوکاران برچه اساس است.وخبر ناراحت کننده دسته بندي سئوکاران برچه اساس است.وخبر داغ دسته بندي سئوکاران برچه اساس است.وخبر هاي اين ماه دسته بندي سئوکاران برچه اساس است.وخبر هاي امروز دسته بندي سئوکاران برچه اساس است.ودرباره خبر دسته بندي سئوکاران برچه اساس است..

چهارشنبه, 02 اسفند 1396 13:14

سئو کلاه سیاه my tag

نوشته شده توسط

صفحه اول گوگل

صفحه اول گوگل ، آرزوی هر مالک وب سایتی است که لینک سایت خود را در آن قرار دهد، از این رو همیشه سعی می کنند بهترین متخصصان سئو را برای دستیبابی به این هدف استخدام کنند. اما همانطور که می دانید، در هر صفحه نتایج گوگل فقط ده لینک نمایش داده می شوند و برای اینکه در صفحه اول گوگل قرار بگیرید، باید کاملا اصولی مراحل سئو را بپیمایید، مخصوصا اینکه اگر کلمه کلیدی که انتخاب می کنید، جز کلمات پربازدید و تک کلمه ای باشد.

برای قرار گرفتن لینک در صفحه اول گوگل ، باید سایت شما براساس موتورهای جستجو بهینه شود. گوگل در چند سال الگوریتم های متعددی را معرفی کرده است که مطابق بودن با هر الگوریتم به شما کمک می کند به راحتی و در سریع ترین زمان رتبه سایت خود را افزایش داده و بعد از مدتی درصفحه اول گوگل قرار بگیرید. البته باز هم تاکید می کنیم که این مساله به نوع انتخاب کلمه کلیدی شما بستگی دارد.

در این مقاله آموزش سئو، قصد داریم که ده تکنیک را به شما کمک می کند تا لینک سایت خود را در صفحه اول گوگل قرار بدهید، بیان کنیم.

ده تکنیک برای قرار گرفتن لینک در صفحه اول گوگل
نام دامنه وب سایت
نام دامنه باید کوتاه باشد. البته همیشه این مساله امکان پذیر نیست، برای مثال سایت www.boardgamegeek.com هرچند دارای نام دامنه بلند است، اما ازنظر مفهوم کمک بسیاری می تواند به برندینگ آن کند.

اما مهمتر از کوتاه بودن نام دامنه، تطابق مفهومی آن با محتوای سایت است، یعنی استفاده از کلمات کلیدی اصلی به موتورهای جستجو و کاربران کمک می کند تا بتوانند علاوه بر فهمیدن موضوع صفحه، راحت تر آن را به حافظه بسپارند. امروزه موتورهای جستجو علاوه بر اینکه محتوای سایت شما را در هنگام جستجوی کاربر بررسی می کنند، دامنه را هم نیز مورد کاوش قرار می دهند. استفاده کلمات کلیدی معادل انگلیسی آن، به بهینه سازی سایت شما کمک می کند، زیرا اولین مکانی که گوگل بررسی می کند، نام دامنه است تا اگر اسپم باشد آن را نشان ندهد.


متا تگ عنوان
یکی از مهمترین متاتگ در سئو که تاثیر مهمی برای قرار گیری سایت در صفحه اول گوگل دارد، متاتگ عنوان یا همان title است. یکی از اولین مکان هایی که هم توسط گوگل بررسی می شود، عنوان صفحه است. عنوان صفحه باید بین 30 تا 60 کاراکتر باشد و کلمات کلیدی اصلی نیز در آن به کار رود. بهتر است که بین کلمات کلیدی با کاراکترهای خاصی مانند – یا | فاصله انداخته شود.

اگر این متاتگ را خالی بگذارید، گوگل براساس محتویات شما عبارت خاصی را حدس می زند و جایگزین می کند. همچنین سعی کنید بیشتر از 60 کاراکتر نشود، زیرا گوگل 512 پیکسل برای این مکان در اختصاص داده است و بیشتر از آن نیز باعث نشان دادن به صورت نقطه چین خواهد شد. البته تا 65 براساس آخرین بروزرسانی هایی که انجام شده است هم می توان استفاده کرد.

متا تگ توضیحات
متا تگ توضیحات در صفحه سایت شما نشان داده نمی شود اما یکی از عوامل مهم در قرارگیری آن در صفحه اول گوگل است. این متاتگ فقط در صفحه نتایج جستجوی گوگل نمایش داده می شود و باید در آن شما بیان کنید که محتوای اصلی این سایت در مورد چه چیزی است.

طول کاراکتر این متا تگ باید که بین 70 تا 150 کاراکتر باشد و بیشتر از آن باعث نمایش آن به صورت نقطه چین خواهد بود و تاثیر منفی می تواند در رتبه شما برای قرارگیری درصفحه اول گوگل باشد. هچنین بهتر که کلمه کلیدی اصلی را دوبار در آن به کار ببرید.

تگ عنوان H1
این عنوان مقاله شماست و در بالا محتوای سایت قرار می گیرید مانند عنوان همین مقاله. این باید با متاتگ عنوان شما متفاوت باشد و نباید به صورت سئو نوشته شود، البته کلمه کلیدی باید در آن نوشته شود اما باید کاربرپسند باشد.

نکته خیلی مهم، این است در هر صفحه باید فقط یکبار از تگ H1 استفاده کنید و برای زیر عنوان ها به ترتیب از h2 و h3 استفاده می شود. تگ H1 به گوگل و کاربران سایت بیان می کند که محتوای سایت شما در خصوص چه چیزی است و اگر مکان متاتگ تایتل را خالی بگذارید، گوگل به صورت خودکار آن در نتایج جستجو نشان خواهد داد. در واقع یکی از تگ های اولیه و مهم در محتوای سایت که تاثیر بسزایی می تواند برای نشان دادن سایت شما در صفحه اول گوگل داشته باشد، تگ H1 است.

کلمات کلیدی داخل متن
مهمترین مساله برای افزایش رتبه سایت و قرارگیری آن در صفحه اول گوگل، استفاده مناسب ازکلمات کلیدی در متن است. چگونگی استفاده از کلمات کلیدی در محتوای سایت خیلی مهم است. استفاده بیش از حد، مورد جریمه گوگل می شود و استفاده خیلی کم هم اثری در سایت شما برای قرار گیری در صفحه اول گوگل نخواهد داشت.

محتوا حداقل باید 500 کاراکتر باشد تا گوگل آن را به عنوان یک مقاله در نظر بگیرد ولی اصولا توصیه می شود که اگر می خواهید نتیجه بهتری از گوگل دریافت کنید، تعداد کاراکترهای محتوا بهتر است بین 1200 تا 1600 باشد. همچنین، چگالی کلمات کلیدی باید بین 1 تا 3 درصد باشد و تمرکز استفاده از آن ها در پاراگراف های اولیه هرچه بیشتر باشد، بهتر است.

تگ ALT برای عکس ها
تگ alt مشابه متا تگ عنوان و توضیحات است. این تگ به گوگل برای جستجوی عکس ها کمک می کند. هنگامی که کاربر عکسی را در قسمت image گوگل جستجو می کند، این شانس برای شما وجود دارد عکس شما در قسمت های ابتدایی نشان داده شود.

مهمترین نکته این است که حتما محتوای این تگ و عکس ها مرتبط با موضوع اصلی سایتتان باشد و همچنین کلمات کلیدی اصلی که مربوط به این مقاله است را در آن به کار ببرید. زمانی که عکسی بارگذاری نشود، این متن به جای آن نشان داده خواهد شد و از این رو باعث کمک به سایت برای قرارگیری در صفحه اول گوگل می شود. نکته خیلی مهم این است که تگ های alt هر عکس باید با یکدیگر متفاوت باشد.

لینک های داخلی
لینک های داخلی در واقع لینک های هستند که باعث اتصال داخلی صحفات مرتبط سایت به یکدیگر می شوند. به نوعی آن ها را نوعی بک لینک به حساب می آورند اما بک لینک داخلی. نکته ای که باید در آن ها در نظر بگیرید، این است انکر تکست لینک های داخلی باید کلمه کلیدی صفحه مورد نظر باشد و همچنین ارتباط محتوایی بین صفحات ارتباط داده شده باشد. مهمترین مزیت لینک های داخلی، باعث راحت تر شدن پیمایش کاربران در سایت می شود که این میتواند تاثیر مهمی در قرارگیری سایت شما در صفحه اول گوگل باشد.

لینک های خارجی
لینک هایی هستند که شما به دیگر سایت ها می دهید یا از دیگر سایت ها دریافت می کنید. تاثیر این لینک ها برای صفحه اول گوگل به مراتب خیلی مهمتر از لینک های داخلی است، مخصوصا اینکه اگر از شبکه های اجتماعی باشد. هرچه محتوای سایت شما مناسب باشد، شانس دریافت لینک های خارجی به سایت شما بیشتر خواهد بود.

سرعت سایت
سرعت سایت از عوامل مهمی است که نقش تعیین کننده در قرار گرفتن سایت شما در صفحه اول گوگل دارد. حتی اگر تمامی موارد به خوبی رعایت شود اما سرعت بارگذاری سایت بالا باشد، نتیجه منفی برروی رتبه شما خواهد داشت. سرعت بارگذاری زیاد نه تنها تاثیر منفی بر سئو سایت شما داشته باشد، بلکه باعث ترک کاربران خواهد شد. حتی تاخیر 1 ثانیه ای در بارگذاری، نتیجه به مراتب منفی خواهد داشت.

نقشه سایت
این نکته را در نظر داشته باشید که شما سایت خود را برای موتورهای جستجو اول از همه باید بهینه کنید و این کار به خوبی انجام نمی شود مگر با داشته یک نقشه سایت که به آن ها نقشه کلی مسیر پیمایش را معرفی کنید.

از این رو نقشه سایت باید واضح، قابل خوانا و به روز باشد و هر تغییری که در سایت لحاظ می کنید سریعا در فایل sitemap به روز شود و قرار گیرد. داشتن نقشه سایت به موتورهای جستجو کمک می کند تا بهتر درسایت شما پیمایش کرده و ازاین رو در صفحه اول گوگل قرار بگیرید.

نام دامنه شما باید کوتاه و شیرین باشد. همچنین اگر شما بتوانید آدرس URL محصول، پست و یا خدمات تان را کوتاه نگه دارید این امر کمک کننده است.
با این حال، برای بازاریابی داشتن یک نام دامنه کوتاه خوب است، اما ضروری نیست. چون بعضی از برندها در عین داشتن نام دامنه طولانی وبسایت محبوبی ایجاد کرده اند.
اما مهمتر از همه، موتورهای جستجو و بازدید کنندگان موقعی وب سایت شما را ساده تر پیدا می کنند که شما از URL هایی استفاده کنید که با دقت کل محتوای صفحه شما را توصیف کند؛ منظور ما کلمات کلیدی است. کلماتی که به وضوح و به طور خاص آنچه شما انجام می دهید توصیف کند.
به عنوان مثال: برای هر دوی بازدید کننده و گوگل خیلی بهتر است که محتوای صفحه شما را از روی ان بفهمند.

راز داشتن کلمه کلیدی جذاب بصورت رایگان و بدون نیاز نرم افزار پیچیده؟ از دوستان و خانوده تان بپرسید اگر بخواهند درباره آن موضوع در گوگل کلماتی تایپ کنند، از چه عباراتی استفاده می کنند.

URL ها برای کمپین های سئو شما بسیار حیاتی هستند پس مطمئن باشید که از URL هایی استفاده می کنید که کار را برای ایندکس کردن صفحات توسط گوگل ساده کنند. این بدان معناست که نرویم از نقطه و نشانه های غیر ضروری در URL استفاده کنیم چون گوگل نمی تواند انها را بخواند.
بنابراین، شما می توانید با استفاده از رایج ترین عبارات و زبان عمومی آن را برای گوگل آسان کنید.

باید از پسوند.com یا.net استفاده کنم یا انواع دیگر؟

اول از خودتان بپرسید: آیا کسب و کار شما در تلاش برای جذب یک بازار محلی است؟
اگر شما دارای یک موقعیت واقعی و محلی هستید و مخاطبان هدف شما در ایران هستند، گزینه بهتر این است که از دامنه های.ir استفاده کنید؛ و اگر هم شما یک سایتی دارید که مبادرت به فروش محصولات دیجیتال مثل دانلودی می کند، پس شاید.com یک گزینه بهتر با توجه به داشتن مخاطبان گسترده تر باشد.
از طرف دیگر باید بدانید که دامنه های.com باعث می شود رقابت تان افزایش یابد.

فقط خواننده نباشید! برای قرار گرفتن در صفحه اول گوگل باید عملگرا باشید. هنوز راه حل های دیگری هم مانده که باعث بهبود جایگاه سایت شما در گوگل خواهد شد که در ادامه برای شما ارائه خواهیم داد.

چگونه صفحه اول گوگل بیاییم
صفحه اول گوگل
چگونه با سئو تگ عنوان به صفحه اول گوگل بیاییم
تگ عنوان یک مرجعی برای عنوان صفحه شما است. برچسب عنوان در چند کلمه به گوگل می گوید صفحه شما در مورد چه چیزی هست. اگر شما به Google نگویید، خودش یک چیزی برای شما حدس می زند.

اولین و مهترین نکته
شما نمی خواهید گوگل آن را حدس بزند.

به طور پیش فرض در اکثر سیستم های مدیریت محتوا (وردپرس، جوملا. آپادا و غیره) کد شما جایی باید در نزدیکی بالای صفحه باشد گوگل و دیگر موتورهای جستجو می خواهند یک ساختار عنوان سازگار از بالا به پایین ببینند. در ادامه بیشتر توضیح می دهیم.

تگ عنوان برای گرفتن بهترین نتایج تنها باید یک بار در هر صفحه استفاده شود. اگر سایت شما یک بخش جداگانه برای عنوان خود فراهم می کند، تگ عنوان می تواند از تگ H1 تیتر متفاوت باشد- همانطور که اکثر سیستم عامل ها به همین طریق اند.

اگر شما یک عنوان فراهم نکنید، گوگل در انتخاب عنوان برای شما تصمیم می گیرد. شما که این را نمی خواهید!
موثر ترین عناوین صفحه طولی بین ۳۰-۶۵ کاراکتر دارند که شامل فاصله هم می شود. عناوین خود را مختصر نگه دارید و مطمئن شوید که حاوی بهترین کلمات کلیدی تان هستند. هر صفحه باید عنوان منحصر به فرد خود را داشته باشد.

گوگل عنوان ها را تا جایی که در یک عنصر بلوک که ۵۱۲ پیکسل است به نمایش می گذارد و حتی یک نقطه جلوتر نمی رود؛ بنابراین هیچ رقم طلایی برای تعداد کاراکترهایی که در عنوان باید نمایش داده شود وجود ندارد. گوگل از شمارش ۷۰ کاراکتر در عنوان استفاده می کند – که در ۲۰۱۱/۲۰۱۲ تغییر کرده است.

اگر شما می خواهید اطمینان داشته باشید که تگ عنوان شما کامل در گوگل به نمایش درآید، بیشتر از ۶۵ کاراکتر در نظر نگیرید.
تگ‌های عنوان برای سئو و بهینه سازی سایت در گوگل بسیار مهم است؛ و جزو مهم ترین عناصری هستند که در آنها باید کلمات کلیدی خود را استفاده کنید. گذشته از تعریف ساده توصیف یک صفحه، تگ عنوان چه مواردی را فراهم می کند؟

سه مزایای مهم:
• ارائه توضیحات مختصر از صفحه (۶۵ کاراکتر) برای هر دوی کاربران و ربات ها.
• ایجاد محتوای غنی از کلمات کلیدی که برای طبقه بندی محتوای موتورهای جستجو فوق العاده است
• وقتی که در یک صفحه نتیجه جستجو می آید تیتر مناسب برای توصیف صفحه فراهم می کند

تاثیر تگ توضیحات درآوردن سایت به صفحه اول گوگل
تگ توضیحات در صفحه شما ظاهر نمی شود. فقط در سورس کد های صفحه ظاهر می شود، وقتی گوگل آن را می خواند تصمیم گیری می کند سایت یا مقاله شما در مورد چه چیزی هست.
از کلمات کلیدی برای بهینه سازی صفحه استفاده کنید
تگ‌های توضیحات به این دلیل مفید هستند که اغلب دیکته می کنند که صفحات شما در نتایج جستجو چطور نشان داده شود. برای اثربخشی مطلوب، تگ توضیحات باید ۷۰-۱۶۰ کاراکتر باشد.

متای توضیحات شما باید مختصر و حاوی بهترین کلمات کلیدی و یا هم معنی که به وضوح مرتبط هستند باشد. همچنین تگ توضیحات شما باید شامل یک دعوت به اقدام باشد. اگر می خواهید مردم بر روی صفحه شما در نتایج جستجوی گوگل کلیک کنند، بگویید چیکار کنند!

استفاده از دعوت به اقدام

استفاده مواردی مثل: “برای … اینجا را کلیک کنید” ، “همین حالا … و دریافت کنید” و یا “سفارش ارزان …” یا ” خواندن مقاله ما در مورد … “

اطمینان حاصل کنید که هر صفحه از وب سایت شما توضیحات متا مربوط به خودش را دارد تا از از هر گونه محتوای تکراری جلوگیری شود. گوگل شما را برای استفاده از محتوای تکراری در تگ توضیحات مجازات نخواهد کرد.

با این حال، اگر شما محتوای تکراری داشته باشید گوگل برای شما تصمیم می گیرد که برای یک موضوع خاص کدام صفحه را نشان دهد. باز هم شما نمی خواهید گوگل تصمیم بگیرد چه چیزی در نتایج جستجوی خود ظاهر کند.

برای دیدن عنوان سایت و یا تگ توضیحات، به سادگی با استفاده از دکمه سمت راست ماوس خود سورس کد (یا Source Code) را انتخاب و سپس کنترل F را بزنید. بعد کلمه مورد نظر خودتان را تایپ کنید، مثلا برای عنوان title و برای تگ توضیحات به دنبال description باشید. در انجا تنظیماتی که انجام داده اید و آنچه در نتایج موتورهای جستجو به نمایش درخواهد آمد، مشاهده خواهید کرد.

تگ H1 : راز اصلی نمایش سایت در صفحه ی اصلی گوگل
این تگ نشان دهنده عنوان مقاله شما و انچه در صفحه وب شما به نظر می رسد، می باشد؛ و ممکن است با تگ عنوانی که برای صفحه انتخاب کرده اید متفاوت باشد.

با این حال، اگر شما در قسمت تگ عنوان (متا عنوان) چیزی را وارد نکرده باشید اغلب عنوانی که گوگل برای مقاله شما در نتایج جستجو در نظر می گیرد تگ H1 است.
اگر شما از یک تگ عنوان جداگانه به منظور استفاده از نتایج جستجو استفاده کرده باشید مقداری انعطاف پذیری در اینجا برای افزایش طول مقاله خود و یا استفاده تغییرات دقیق و ظریف از کلمات کلیدی تان که تمایل دارید رتبه بگیرد، خواهید داشت.

تگ‌های H1 به Google می گوید در صفحه شما چه چیزی مهم است. در واقع پشتیبانی از تگ عنوان شما هست. علاوه بر این تعداد دیگری از تگ‌های H نیز در صفحه شما وجود دارد که شامل (H2, H3, … H6) هستند و با افزایش شماره انها از اهمیت استفاده شان کم می شود و روند استفاده شما در صفحه نیز باید ترتیب نزولی داشته باشد.
از تگ H1 فقط یک بار در آن صفحه سایت استفاده کنید. از تگ H2 برای عنوان های فرعی اصلی و از تگ H3 برای رده بندی کلی زیر عنوان ها استفاده کنید.

مواردی که باید به خاطر داشته باشید
اهمیت یک تگ H1 : تگ H1 مهم ترین برچسب در صفحه است و هرگز نباید در یک صفحه نادیده گرفته شود. ربات های جستجو توجه ویژه ای به کلمات مورد استفاده در تگ H1 دارند پس باید مثل تگ عنوان حاوی شرح عمومی از محتوای صفحه باشد و حتما از کلمات کلیدی در آن استفاده شده باشد.

ارتباط: ربات های موتور جستجو به بررسی و ارتباط تگ هدر با محتوای مرتبط با آن می پردازند؛ و چک می کنند که میزان سازگاری کلمات کلیدی بین تگ عنوان و دیگر بخش های صفحه چقدر است.

ایجاد تجربه کاربری بهتر: تگ‌های عنوان به کاربر ایده روشنی ازآنچه محتوای صفحه است، می‌دهند. با توجه به اینکه موتورهای جستجو اهمیت زیادی برای تجربه کاربر در یک سایت قائل هستند بنابراین استفاده از تگ‌های عنوان جزو مؤلفه‌های مهم سئو و نمایش سایت در صفحه اول گوگل است.

 

دوشنبه, 30 -3443 00:00

تمام دانشتنیهای سئو

نوشته شده توسط

سئو برگرفته از عبارت Search Engine Optimization است که کلمات معادلی چون SEO یا بهینه سازی موتور جستجو دارد که همگی آنها به یک معنی می باشند و می توان آن را بصورت زیر تعریف نمود:

سئو (بهينه‌سازي موتور جستجو) به معناي فريب و يا دستکاري موتور‌هاي جستجو با روش‌هاي غير اخلاقي نيست. آن‌ها براي کمک کردن به بهبود رويت و ارتباط وب سايت‌ها در نتايج جستجوي طبيعي با هدف رسيدن به رتبه‌بندي بالا، ايجاد شده‌اند.

سئو را مي‌توان مجموعه‌اي از روش‌ها براي تغيير استراتژيک وب سايت‌ها دانست. اين فرآيند به بيان مهمترين عوامل مرتبط صفحه و افزايش اهميت آن در صفحه نتايج جستجو، مي‌پردازد.

سئو فرآيند ساده‌اي نيست که به راحتي پياده‌سازي شود زيرا نيازمند دانش زياد، علم پيش زمينه‌اي و صبر است. موتور‌هاي جستجو با تغيير مداوم الگوريتم‌هاي رتبه‌بندي خود غير قابل پيش‌بيني هستند؛ بنابراين وظيفه مهندسين سئو بروز نگه داشتن اطلاعات خود در اين زمينه است.
در اوايل سال 1990 اولين موتور‌هاي جستجو کار خود را آغاز کردند؛ بعضي از محبوب‌ترين آن‌ها Infoseek،Alta Vista و Yahoo بودند.در آن زمان مردم موتورهاي جستجو را به ديد يک ليست فهرست شده نگاه مي‌کردند که همانند صفحه زرد، سئو اوليه بر اساس حروف الفبا انجام مي‌شد. در اين ليست صفحاتي همچون AAA در بالاي اين ليست وجود داشتند.

با رشد مداوم اينترنت موتورهاي جستجوي جديد‌تري ظاهر مي‌شدند که از الگوريتم‌هاي رتبه‌بندي پيچيده‌تري استفاده مي‌کردند. اين الگوريتم‌ها با معيار تراکم کلمه کليدي ( تعداد دفعاتي که يک کلمه کليدي يا يک عبارت در يک صفحه استفاده شده تقسيم بر تعداد کل کلمات صفحه) و برچسب‌هاي شبيه key-words براي فهم محتويات وب سايت‌ها استفاده مي‌کردند. به دنبال اين رشد سئوبراي بيشتر ديده شدن سايت‌ها فعاليت خود را شروع کرد. با توسعه رتبه‌بندي صفحات توسط موتور‌هاي جستجو، مهندسين سئو به دنبال پيدا کردن راه‌هايي جهت تاثيرپذيري در رتبه بندي اين موتورها چه با استفاده از روش‌هاياخلاقي و چه غير اخلاقي روي آوردند.

يک مقاله که توسط نيويورک تايمز در نوامبر سال 1996 چاپ شد راجع به توسعه‌دهندگان وب صحبت کرد که براي قرار گرفتن در بالاي صفحه نتايج جستجو از روش‌هاي غير اخلاقي سئو استفاده مي‌کردند. اين مقاله توضيح مي‌دهد که چگونه توسعه‌دهندگان وب به راحتي يک سايت را به همراه کلمات کليدي ويژه که معمولا در پشت گرافيک سايت پنهان شده است، بارگذاري مي‌کنند که در نتيجه موتورهاي جستجو اين کلمات کليدي را شمارش کرده و رتبه بندي سايت را افزايش مي‌دهند.

همان طور که گفته شد بدست آوردن رتبه‌بندي بالا براي کلمات کليدي خاص در اوايل کار خيلي راحتي نسبت به امروز بوده است. با بکار گيري روش‌هاي غير اخلاقي در آن زمان قرار گرفتن در بالاي ليست نتايج جستجو تضمين شده بود. امروزه الگوريتم‌هاي موتورهاي جستجو پيچيده‌تر شده‌اند و خيلي سخت است که مهندسين بهينه‌سازي بتوانند موتورهاي جستجو را دستکاري کنند، البته اين بازي موش و گربه بين مهندسين سئو و موتورهاي جستجو امروزه نيز وجود دارد و ادامه پيدا خواهد کرد.
هدف سئو کمک به وب سايت‌ها در بدست آوردن محل بالا در نتايج جستجوي طبيعي و افزايش ارتباط بين صفحات و کلمات کليدي وارد شده توسط کاربران است. نمايش دادن بيشترين صفحات مرتبط با پرس‌و‌جوي جستجوي وارد شده داراي مزاياي زيادي هم براي کاربر و هم براي موتور جستجو است که در آن کاربر بيشترين نتايج مرتبط جستجو شده را پيدا مي‌کند و موتور جستجو قابل اعتماد مي‌شود چرا که الگوريتم آن بيشترين صفحات مرتبط را نشان مي‌دهد.

بعد از اينکه سئوبراي بهبود رتبه‌بندي سايت‌ها در نتايج جستجوي طبيعي کار خود را شروع کرد، اين فرآيند نيازمند دانش و زمان براي پياده‌سازي روش‌هاي خود شد. زمان، بزرگ‌ترين سرمايه‌گذاري اوليه براي بهينه شدن سايت و يا يک صفحه است.

بسته به اينکه چگونه کلمات کليدي رقابتي در بهينه سازي مورد استفاده قرار مي‌گيرند، سئو هفته‌ها يا ماه‌ها طول مي‌کشد تا به نتيجه برسد. اگر چه ممکن است نتايج بهينه‌سازي جستجو به سرعت ديده نشود ولي در دراز مدت مزاياي سئو باعث افزايش رتبه‌بندي سايت و افزايش بازديدکنندگان است. براي وب سايت‌ها خيلي مهم است که در صفحه اول نتايج جستجو گوگل به خصوص جزو سه تا نتيجه طبيعي اول که 58.4 درصد کليک‌ها را شامل مي‌شود، قرار گيرند.
معنای لغوی SEO که مخفف Search Engine Optimization است، بهینه سازی موتور جستجو می باشد. SEO یعنی تولید کردن صفحات وبی که برای موتورهای جستجو (مثل گوگل، یاهو، بینگ و …) جالب و فریبنده هستند. بهینه سازی صفحات وب این است که شما در نتایج یک موتور جستجوی بزرگ بیشترین امتیاز را داشته باشید.
زمانی که شما در یک موتور جستجو به دنبال یک موضوع خاص می گردید حتما متوجه این موضوع شده اید که برخی از وب سایتها دارای رتبه های بالاتری می باشند و در صفحات اولیه نمایش داده می شوند و این یعنی تولید کردن صفحات وبی که برای موتورهای جستجو جالب و فریبنده هستند. بهینه سازی صفحات وب این است که شما در نتایج یک موتور جستجوی بزرگ مانند جستجو در گوگل، بیشترین امتیاز را داشته باشید.

به عنوان مثال در گوگل و یاهو، اکثر کاربرانی که در حال جستجوی یک مطلب خاصی می باشند تنها به نتایج صفحه اول اکتفا می کنند. بنابراین برای داشتن ترافیک بالا از طرف موتورهای جستجو، این مسأله الزامی است که سایت شما در صفحه اول نتایج جستجو قرار گیرد.

علم بهینه سازی موتور جستجو یا همان سئو (SEO) درباره روشهای فنی مانند عنوان صفحه مناسب، تگ ها و متا تگ ها، کلمات کلیدی و عبارات کلیدی و توضیحات مناسب سایت و کلاً محتوایی که موتورهای جستجو دوست دارند، مطالعه می کند.

موتورهای جستجو صفحات وب را به وسیله نرم افزار خزندگی (عنکبوت) پیدا کرده و فهرست بندی می کنند. متاسفانه تمام نرم افزارهای خزندگی یک جور کار نمی کنند. برای مثال اگر صفحه وب شما در یکی از موتورهای جستجو (مانند گوگل) امتیاز بالایی داشته باشد، ممکن است در دیگر موتورها (مانند یاهو) این چنین نباشد. یکی از کارهایی که متخصصان بهینه سازی موتورهای جستجو انجام می دهند، پیگیری تمام تغییرات عملکرد داخل موتورهای جستجو است. بنابراین آنها میتوانند صفحات وب را بر طبق این تغییرات بهینه سازی کنند. به علاوه آنها همراه با تغییرات موتورهای جستجوی مختلف خود را تابع این موتورها قرار می دهند. هنگامی که شما یک طراح برای طراحی سایت تجاریتان انتخاب می کنید، شما باید از این طراح درباره بهینه سازی موتورهای جستجو سوال کنید و باید از او بخواهید بر طبق اصول بهینه سازی برای موتورهای جستجو ساخت صفحات وب سایت شما را شروع کند. در صورتی که این کار طولانی تر از طراحی هایی که شما بیش از این داشته اید، نیست. این کار خیلی آسان تر و معقول تر است که شما در همان بار اول که سایتتان بر روی وب قرار می گیرد، شامل بهینه سازی برای موتورهای جستجو شود.

یکی از مواردی که از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد، جلب اعتماد موتور جستجو به سایت شما می باشد.

برای مثال شرکت گوگل یک سری استاندارد هایی برای موتور جستجوی گوگل تدوین نموده که اگر وب سایت شما هر اندازه نزدیکتر به استاندارد های معرفی شده از طرف گوگل باشد، اعتماد گوگل نسبت به وب سایت شما و در پی آن امتیاز وب سایت شما نسبت به رقبا افزایش خواهد یافت. لازم به ذکر است که این استاندارد ها همه ساله در بازه های مشخصی از سال آپدیت یا بروز رسانی شده و توسط گوگل منتشر می شود که وب سایت شما نیز می بایست دائماً با این استانداردها تطبیق داده شده و مواردی که تغییر نموده ویا اضافه شده است در سایت شما لحاظ گردد. البته ابزارهایی وجود دارد که این اختلافات را به شما گزارش داده و شما را در صدد مواردی که شامل تغییر شده است راهنمایی می کند.

چرا SEO مهم است؟!

چرا بهینه سازی برای موتورهای جستجو مفید می باشد. موارد ذیل برخی از دلایل این موضوع می باشند: برتر بودن در نتایج جستجو مشتری های زیادی را به دیدار از وب سایت شما دعوت می کند. ۸۷ در صد تمام بینندگان شما از یک صفحه یک وضعیت دارند. ۹۱ در صد از کاربران اینترنت از موتورهای جستجو استفاده می کنند. طبق آخرین تحقیقات بیش از ۲۵۰ میلیون جستجو در روز در کشور انگلیس انجام می گیرد. ۷۳ در صد معاملات آنلاین به وسیله موتورهای جستجو آغاز می شود. ۵.۳ بیلیون از وب سایت با هم بر سر رقابت پول هستند، اما واقعیت این این است که فقط کسرهای از یک درصد به صفحه اول می رسند.
تگ ها؟سئو چیست,اهداف سئو,چرا سئو مهم است,پیدایش سئو,افسانه سئو,دنیای سئو,بررسی سئو,معنای لغوی سئو,عبارت سئو,رتبه بندی سئو

جمعه, 22 دی 1396 10:23

ایده های سئو کلاه سیاه

نوشته شده توسط

سئو کلاه سیاه

ایده های سئو کلاه سیاه,اندیشه های سئو کلاه سیاه,ترفندهای سئو کلاه سیاه,بازخورد سئو کلاه سیاه,شناخت سئو کلاه سیاه,دیدگاه سئو کلاه سیاه,ساختار سئو کلاه سیاه,آرای سئو کلاه سیاه,black hat,مجتوای پنهان سئو کلاه سیاه مطالبی است که در این مقاله بدانها می پردازیم تا بتوانیم به عمق بهینه سازی وب و راهکاری آن بیشتر آشنا شویم.

ایده های سئو کلاه سیاه

یکی از اولیه ترین ایده های سئو کلاه سیاه زودبازده بودن آن است یعنی اینکه در کوتاهترین زمان ممکنه در صفحه اول موتورهای جستجو قرار گیرد با سئوی قانونی و مطابق با الگوریتم های موتورهای جستجو قرار گرفتن یک وب سایت در صفحه اول گوگل بسیار زمانبر است باید تمام نکات به دقت و بر اساس اصول صحیح کد نویسی انجام شود فرض کنید شما با کلمه ارژنگ میخواهید در صفحه اول گوگل قرار بگیرید اینکار مستلزم آن است که شما مطالبی راجع به ارژنگ بنویسید که این مطالب از سایت های دیگر کپی نشده باشد برای اینکار لازم است در ابتدا راجع به کلمه ارژنگ و موارد استفاده از آن و تاریخچه آن تحقیق کنید که این مطالب برای موتورهای جستجو جالب و قابل قبول باشد و همچنین کاربران از خواندن آن به اطلاعات بیشتری راجع به ارژنگ دست یابند اینکار زمانبر خواهد بود بنابر اولیه ترین ایده سئو کلاه سیاه فائق آمدن بر این زمان بوده که راهکار آن کپی مطالب دیگر سایت ها و دستکاری کردن آن محتوا میباشد.

 بازخورد سئو کلاه سیاه

استفاده از کلید واژه های فراوان و تراکم آن در لابلای محتوای سایت و ایجاد محتوای پنهان یا مخفی میتواند موجبات جریمه و مجازات یک سایت را فراهم آورد بگونه ای که موتورهای جستجو آن سایت را از صفحات خود حذف نمایند البته ممکن است گاهی اوقات هم این اتفاق نیفتد و سایت مذکور در صفحه اول گوگل بماند اما این اتفاقی خواهد بود و در دراز مدت به عواقب جریمه و مجازات گرفتار خواهند شد .

 بازخورد سئو کلاه سياه در طراحي سايت و عواقب آآن در موتورهاي جستجووبهترين تصوير بازخورد سئو کلاه سياه در طراحي سايت و عواقب آآن در موتورهاي جستجووجديدترين تصوير بازخورد سئو کلاه سياه در طراحي سايت و عواقب آآن در موتورهاي جستجوودانلود تصوير بازخورد سئو کلاه سياه در طراحي سايت و عواقب آآن در موتورهاي جستجوومشاهده جديد ترين تصوير بازخورد سئو کلاه سياه در طراحي سايت و عواقب آآن در موتورهاي جستجووعکس بازخورد سئو کلاه سياه در طراحي سايت و عواقب آآن در موتورهاي جستجووتصوير جديد بازخورد سئو کلاه سياه در طراحي سايت و عواقب آآن در موتورهاي جستجووتصوير اين ماه بازخورد سئو کلاه سياه در طراحي سايت و عواقب آآن در موتورهاي جستجوواخبار جديد در باره بازخورد سئو کلاه سياه در طراحي سايت و عواقب آآن در موتورهاي جستجووتصوير کيفيت دار بازخورد سئو کلاه سياه در طراحي سايت و عواقب آآن در موتورهاي جستجووتصوير مينياتوري بازخورد سئو کلاه سياه در طراحي سايت و عواقب آآن در موتورهاي جستجووکاريکاتور بازخورد سئو کلاه سياه در طراحي سايت و عواقب آآن در موتورهاي جستجوودانلود تصوير هاي  بازخورد سئو کلاه سياه در طراحي سايت و عواقب آآن در موتورهاي جستجوودانلود تصوير بازخورد سئو کلاه سياه در طراحي سايت و عواقب آآن در موتورهاي جستجووعکس بازخورد سئو کلاه سياه در طراحي سايت و عواقب آآن در موتورهاي جستجو (این نمونه ای از تراکم کلید واژه ها در لابلای متون و محتوای سایت است که بعنوان مثال در این صفحه آورده شده است).

محتوای پنهان سئو کلاه سیاه

یکی از ترفندهای دیگر سئو کلاه سیاه ایجاد محتوای پنهان است و آن بدین طریق است که مطالبی سرشار از کلید واژه ایجاد نموده و آنرا همرنگ بک گراند سایت میگیرند بعنوان مثال صفحه سایت سفید است اینجا رنگ متن ها را سفید میگیرند تا کاربران آنرا نبینند ولی موجب بالا آمدن سایت با همان کلید واژه دلخواه شوند این عمل را محتوای پنهان گویند حتما مشاهده کرده اید برخی از سایت ها در صفحه اول گوگل هستند اما وقتی بداخل آنها وارد میشوید محتوایی ندارند یا اگر هست بسیار کم است اینجا بیننده تعجب میکند که چگونه این سایت توانسته در صفحه اول گوگل قرار بگیرد علت آن است که در این گونه سایت از مجتوای پنهان استفاده نموده اند و ترافیک فشرده ای از کلمات کلیدی را در آن قرارداده اند.

نکات کلیدی سئو کلاه سیاه

یکی از نکات کلیدی در سئو کلاه سیاه عبارت بندی کردن مجدد مطالب سایت است یعنی یک مطلب بعنوان مثال راجع به کلمه و واژه ارژنگ ایجاد مینمایند سپس همان مطلب را مجددا در سایت خود کپی کرده و اینبار با نام دیگری عنوان بندی مینمایند در اینجا شما وقتی سایت را مشاهده مینمایید میبینید مثلا یکصد مطلب با نام های مختلف در آن وجود دارد اما همه مطالب یکسان است این عمل را عبارت بندی عنوان گویند یعنی یک مطلب را بیش از صد بار کپی کرده و فقط نام آن را عوض مینمایند اینجا سئوکار فقط یک مقاله ناب و غیر تکراری ایجاد مینماید ولی با صد اسم و عنوان آنرا معرفی کرده و بدین ترتیب موجبات فریب موتورهای جستجو میشود.

سئو کلاه سیاه

 

 

 

چهارشنبه, 20 دی 1396 08:10

چگونه صفحه اول گوگل باشیم

نوشته شده توسط

چگونه صفحه اول گوگل باشیم

این مقاله ارژنگ اختصاص به این نکته دارد که چگونه در صفحه اول گوگل باشیم و اهمیت صفحه اول گوگل چیست و گوگل ادورز کدامست و سئو گوگل بر چه اساس است ادامه این مطلب میتواند بسیار روشنگر و راهگشا برای کسانیکه قصد دارند از همین الان بصورت حرفه ای در گوگل باشند.

اهمیت صفحه اول گوگل

گوگل امروزه بعنوان بزرگترین و قویترین موتور جستجوی جهان مطرح است و تمامی کاربران در سراسر جهان برای انجام امور خود و یافتن مطلب مورد نظر خود بدان مراجعه مینمایند میلیونها سایت اعم از تبلیغاتی،فروشگاهی،آموزشی ،خدماتی و فرهنگی و میلیونها عنوان دیگر وجود دارد که برای صاحبان خود درآمد و معروفیت و رونق اقتصادی و کسب و کار بهمراه داشته است روزانه میلیونها نفر نیازهای خود را از طریق سرچ گوگل برآورده میسازند کسانی هستند که بدنبال پزشک متخصص میگردند براحتی با یک جستجوی کوتاه به مراد خود دست می یابند میلیونها نامه الکترونیکی ردوبدل میشود میلونها فیلم و ویدئو و عکس به اشتراک گذلرده میشود فرض کنید مشتریان ما بخواهند با ما در ارتباط باشند با سرچ واژه ارژنگ براحتی ما را در گوگل پیداکرده و از سایت ما بازدید مینمایند بنابر این با توجه به مطالب گفته شده اهمیت وجود داشتن یک سایت در صفحه اول گوگل بسیار مهم و حیاتی خواهد بود برای صاحبان مشاغل و خدمات که بدنبال یافتن بازارهای جدید کار هستند.

گوگل ادورز

گوگل ادورز چیست ؟گوگل ادورز تبلیغات سایت شما در صفحه اول گوگل بصورت هزینه ای میباشد شرکتهای بسیاری هستند که با در یافت هزینه سایت شما را با نام دلخواه در صفحه اول گوگل نگه میدارند این تبلیغات ممکن است بصورت کلیکی یا ماهیانه باشد اما سوال این است که آیا این تبلیغات باعث ارتقای سئو و پیشرفت سایت در صفحه اول گوگل خواهد شد پاسخ منفی است اینگونه تبلیغات ربطی به سئو سایت ندارد و صرفا یک کلمه کلیدی را در صفحه اول نگهداشته و پس از طی دوره به اتمام خواهد رسید.

نتایج صفحه اول گوگل

برای اینکه اهمیت یک واژه را در صفحه اول گوگل بدانیم و از تعداد رقبای خود باخبر شویم لازمست کلمه کلیدی خود را ابتدا در گوگل بررسی کنیم فرض کنیم واژه ارژنگ را میخواهیم سئوکنیم ابتدا سئوکار باید کلمه ارژنگ را در گوگل وارد نموده و از تعداد ایندکس آن باخبر شود هم اکنون واژه ارژنگ در گوگل بیش از یک میلیون سرچ دارد این عمل به ما نشان میدهد که برای اینکه با کلمه ارژنگ بخواهیم در صفحه اول گوگل باشیم چقدر باید تلاش کنیم و سئوسازی سایت خود را تقویت نماییم به همین منوال میتوان سایر کلمات را جستجو کنیم و از نتایج گوگل باخبر شویم تا بتوانیم بر اساس آن سایت خود را سئوسازی نماییم.

ارژنگ

 

 

چهارشنبه, 28 مهر 775 13:17

چگونه یک سئوکار طلایی بشویم

نوشته شده توسط

چگونه یک سئوکار طلایی شویم؟

اصولا در هر رشته یا حرفه به افراد متخصص آن حرفه استادکار گویند یا کلمه کار را بعنوان پسوند اضافه میکنند مانند تعمیرکار،برقکار،برهمین منوال به شخصی که مسلط بر سئو یا بهینه سازی وب میباشد سئوکار گویند اما همین سئوکار در طبقه بندی به سئوکار معمولی یا سئوکار حرفه ای یا طلایی تقسیم بندی میشود در این مقاله به نقش سئو و اهمیت وجود سئوکار خواهیم پرداخت و اینکه چگونه میتوان به یک سئوکار حرفه ای تبدیل شد.

 سئوکار تکنیکی

برای اینکه تبدیل به سئوکار تکنیکی بشویم لازمست تمام اصول و قوانین سئو را بدانیم جایگاه تولید محتوای جدید و بکر و همچنین اهمیت کلید واژه ها و نحوه جایگذاری آن و اصول کد نویسی و آنالیز سایت و مسایلی که میتواند در امر سئوکاری بسیار موثر و مفید باشد در اینجا به برخی از تکنیک های موثر در سئو اشاره خواهیم کرد.

1- باید سعی کنیم آدرس سایت و صفحاتمان کوتاه باشد و از آدرسهای پیچ در پیچ و تو درتو که کاربر را به صفحات متعدد انتقال میدهد پرهیز نماییم.

2-کلمات کلیدی خود را در آدرس سایت قرار دهیم مثلا همین مطلب سئوکار طلایی باید در آدرس سایت گنجانیده شود تا موتورهای جستجو بتونند براحتی کاربران را هدایت نمایند.

3-از کلمات کلیدی بیش از حد استفاده ننماییم در برخی از سایت ها مشاهده میکنید که در یک متن دهها بار یک کلمه کلیدی تکرار شده است این مطلب میتواند برای سایت زیانبار باشد.

4-آدرس سایت خود را درگیر پوشه بندی های فراوان نکنید چون اینکار نهایتا باعث طولانی شدن آدرس خواهد گردید که به هیچ وجه مطلوب موتورهای جستجو نیست.

5-محتوای مشابه تولید نکنید بعنوان مثال یک صفحه را بیش از چندین بار کپی کردن فقط باعث اتلاف وقت شده و موتورهای جستجو مشابه سازی محتوا را بسرعت تشخیص میدهند.

ارتباط ساختار سایت با سئوکار

یکی از مهمترین اصول اولیه که یک سئوکار باید بدان توجه نماید ساختار سایت است داشتن یک نام سایت یا همان دامنه کوتاه و مناسب و حتی المقدور بدون داشتن آندرلاین و سپس یک هاستینگ قوی که فضای آپلود فایل را در اختیارتان بگذارد و سپس سرغت سایت بصورتیکه با کاربران بدون اتلاف وقت بتوانند وارد سایت شما بشوند اگر سذغت لود سایت شما پایین باشد کاربران از مراجعه به آن بدلیل کندی در لود صفحات ناراضی بوده و دیگر مراجعه نمینمایند.

تولید محتوا بر اساس خواست کاربران

یکی از موفقیتهای بزرگ یک وب سایت داشتن کاربران زیاد است و این یغنی بالا رفتن آمار بازدید سایت و کسب رتبه و ارتقای سایت و محبوبیت آن در نزد موتورهای جستجو و برای اینکار بایسد محتوا و مطالب ناب و بکز و غیر تکراری تولید نمود.فرض کنید میخواهیم مطلبی در باره سئوکار بنگاریم چنانچه عبارت سئوکار بیش از حد تولبد شود موتورهای جستجو این امر را نوعی فریب تلقی خواهند کرد و یا اینکه مطالب سایر سایت را در باره سئوکار کپی کرده و در سایت خود قرار دهیم و معنای این عمل بهره بردون از زحمات دیگران بوده و مستوجب جریمه خواهد شد.

سئوکار و شبکه های اجتماعی

امروزه شبکه های اجتماعی در زندگی و کسب و کار و پیشه افراد بسیار موثر و قابل توجه هستند و حضور در این شبکه های اجتماعی مساویست با افزایش بازدید کننده و مراجعه کاربران به سایت شما و افزایش ترافیک و نهایتا ارتقای وب سایت شما در گوگل و سایر موتورهای جستجو بنابر این یک سئوکار حرفه ای با توجه این مطلب سعی میکند سایت خود را در شبکه اجتماعی معرفی نماید.

 

 

 

دوشنبه, 30 -3443 00:00

متدهای سئو کلاه سیاه

نوشته شده توسط

متدهای سئو کلاه سیاه

متدهای سئو کلاه سیاه چیست؟ آیا این تعریف که سئو کلاه سیاه به تکنیک، استراتژی ها و روش هایی گفته می شود که از روش های غیرقانونی و مخرب سعی می کنند رتبه وب سایت افزایش دهند صحیح است. در واقع در سئو کلاه سیاه، هدف بیشتر افزایش رتبه در موتورهای جستجو است و هیچ تمرکزی برروی مخاطبان و کاربران سایت وجود ندارد. البته خب افراد که در زمینه سئوکلاه سیاه، فعالیت می کنند، هیچگاه از دستورعمل های قانونی گوگل تبعیت و پیروی نمی کنند و فقط یک چیز را می ببیند: قرار گرفتن در صفحه اول گوگل در سریعترین زمان و به هر قیمتی.

در جهان سئو، قوانینی وجود دارد که می بایست رعایت شود. این قوانین برای خود ما می باشد که با تبعیت از آنها علاوه بر ایجاد یک محیط مناسب و بهبود تجربه کاربری، می توانیم رتبه سایت خود را به صورت کاملا اصولی افزایش دهیم که هیچگاه دچار افت نشود. برای افزایش رتبه سایت، نیاز است که همیشه با آخرین تغییرات گوگل و تکنیک های جدید سئو، به روز باشید تا بتوانید در رتبه اول گوگل قرار بگیرید. متاسفانه، بیشتر افرادی که در زمینه سئو کلاه سیاه فعالیت می کنند، با اینکه با آخرین آشنا هستند اما در واقع می خواهند که ره صد ساله را یک شبه بپیمایند و نه تنها نمی توانند بلکه سخت مورد جریمه گوگل قرار می گیرند. در ادامه مقاله، قصد داریم که 8 تکنیک خطرناک که در سئو کلاه سیاه استفاده می شود را بیان کنیم.

متدهای سئو کلاه سیاه
لینک های ورودی

اکثریت افراد برای اینکه بتوانند لینک های ورودی بیشتری بگیرند و سریع تر در صفحات اول قرار بگیرند، اقدام به خرید لینک می کنند." این یکی از بدترین تکنیک های سئو کلاه سیاه است که متاسفانه سایت های بزرگ هم استفاده می کنند.

مالکان سایت فکر می کنند که با خرید لینک، می توانند سایت خود را سریعتر بالا بیاورند و در همان رتبه بمانند و همچنین دیگر لازم نیست بابت تولید محتوا کلی هزینه کنند اما باید بگوییم، خرید لینک یکی از موارد سئو کلاه سیاه است و گوگل امروزه به افرادی که می خواهند با دورزدن قانون، سایت خود را بهینه نمایند، شدید برخورد خواهد کرد.

دیدگاههاو کامنت های اسپم
حتما تا به حال مشاهده کرده اید که افرادی زیر پست های شما کامنت گذاری می کنند یا لینک های سایت خود را قرار می دهند که از نظر محتوا و موضوع هیچ ارتباطی با سایت شما ندارند. همچنین ممکن است که خود شما این کار را انجام بدهید. باید گفت چنین کامنت هایی را " کامنت اسپم" می گویند. کامنت اسپم یکی دیگر از تکنیک های سئو کلاه سیاه است که افراد اغلب فکر می کنند، برروی سایت تاثیر مثبت دارد.
اول اینکه اصولا سایت ها، لینک های ورودی به دیگران به صورت nofollow در می آورند که این یعنی ، هیچ تاثیری این بک لینک بروی رتبه سایت شما ندارد و حتی ممکن است که باعث جریمه سایت شما هم گردد.
همچنین اگر شما کامنت های بلاگ سایت خود را بدون بررسی تایید کنید که نمایش داده شود، ممکن است که لینک های اسپم و مخرب قرار بگیرد که این مساله تاثیر منفی برروی سایت شما خواهد گذاشت و همچنین باعث می شود که جلوه بلاگ شما در بین بقیه کاربران تخریب گردد. پس برای چه اینقدر اصرار دارید که از تکنیک سئو کلاه سیاه استفاده کنید تا مورد جریمه گوگل و کاهش رتبه واقع شوید؟
محتوای کپی شده
در خود تولید محتوای ناب صحبت زیاد شده است و همه افراد نیز می دانند که محتوا، پادشاه سایت است. راحت ترین و ارزانترین روش برای افزایش رتبه وب سایت، تولید محتوای ناب است. موتورهای جستجو به محتوای ناب اهمیت زیادی میدهند و استفاده از محتوای کپی شده را بدترین نوع سئو کلاه سیاه می دانند.
محتوای تکراری
محتوای کپی شده علاوه براینکه می تواند باعث جریمه سایتتان گردد و رتبه آن را تحت تاثیر قرار دهد، هویت و اعبتار شما را بین کاربرانتان خراب خواهد کرد. البته اگر قرار است که از محتوا سایتتان را دوباره به کار ببرید ( برای مثال مقاله قدیمی را به درخواست کاربران باز دوباره در سایت تان قرار دهید)، بهتر است که از تگ canonical استفاده کنید.
دوباره عبارت بندی کردن مقاله ها
دوباره عبارت بندی کردن مقاله در واقع شبیه همان محتوای کپی شده می باشد. این کار یک دزدی ادبی محسوب می شود و فرق آن با محتوای کپی شده این است که عبارتها را جابجا می کنند تا خیلی شبیه مقاله اصلی به نظر نرسد ولی باید گفت که الگوریتم گوگل خیلی باهوش است و سریعا از روی عبارت خاص می تواند مطلب اصلی را از فرعی تشخیص دهد و دزد آن را جریمه کند. یک تکنیک سئو کلاه سیاه ریز است که خیلی فکر می کنند در آن زرنگ هستند.
پنهان کردن متن در سئو کلاه سیاه
پنهان کردن متن یک تکنیک های فریب آمیز است که آن را به عنوان سئو کلاه سیاه می شناسند. در این تکنیک، مدیر سایت یا مسئول محتوا، متنی را می نویسد که برای کاربران قابل نمایش نیست و فقط موتورهای جستجو می توانستند آن را مشاهده کنند. البته امروزه دیگر موتورهای جستجو متوجه این مطلب می شوند و سریعا سایت را جریمه می کنند ولی خب به هر حال باز هم استفاده می شود.
لینک های داخلی و عبارات پیوند شده در سئو کلاه سیاه
این هم یکی دیگر از تکنیک های سئو کلاه سیاه می باشد. در واقع این صفحه، به عنوان صفحه پرش یا پل شناخته می شود که برای کلمه کلیدی مورد هدف کاملا بهینه شده است و از نظر محتوا ارزش آنچنانی ندارد و هدف آن فقط ارسال کاربر از این صفحه به دیگر صفحاتی است که هیچ ارتباطی با عبارت مورد جستجو کاربر ندارد.

در این تکنیک سئو کلاه سیاه، در این صفحه عباراتی به صورت لینک شده نوشته می شوند که کاربر به دنبال آن ها می باشد برای مثال" اگر می خواهید که ده روش بهینه سازی سایت را بدانید، برروی اینک لینک کلیک کنید" اما محتوای داخلی آن هیچ ارتباطی با عنوان لینک ندارد.

به کار بردن کلمات کلیدی زیاد
این تکنیک که قبلا خیلی کاربردی بود، امروزه نه تنها هیچ کاربردی ندارد بلکه باید جریمه سایت می شود. گوگل برای هر کلمه کلیدی یک چگالی مصرف تعیین کرده است که بین 1 تا 3 درصد در هر صفحه می باشد. به کار بردن زیادی آن، باعث می شود که گوگل گمان کند، شما قصد دارید با این روش تمام ترافیک را به سمت خود جذب کنید و هیچ محتوای باارزشی ندارید، از این رو سایتتان را جریمه خواهد کرد و شما را جزو استفاده کنندگان سئو کلاه سیاه قرار می دهد.

محتوای غیرقابل مشاهده
در این تکنیک کلمات کلیدی را به صورت سفید در پس زمینه مطلب استفاده می شود. از این رو کاربر نمی تواند آن ها را مشاهده کند اما موتورهای جستجو آن را می بیند. این هم یکی از تکنیک های سئو کلاه سیاه است که ممکن است شما مورد جریمه استفاده بیش از حد از کلمات کلیدی قرار دهد.

فرق این مورد با cloaking این است که در پنهان سازی شما می توانید کدهای جاوااسکریپت را هم مخفی کنید ولی در محتوای غیر قابل مشاهده، فقط متن ها پنهان می شود. به هرحال هر جز تکینک سئو کلاه سیاه تلقی می شود.

متدهای سئو کلاه سیاه

متدهای سئو کلاه سیاه

یکشنبه, 17 دی 1396 09:28

سئوساز

نوشته شده توسط

سئوساز

سئوساز هم میتواند بر نرم افزار سئوسازی اطلاق شود و هم بر شخص یا مجموعه ای که بکار سئو و بهینه سازی وب اشتغال دارد سئوساز با تسلط بر الگوریتم های شناخته شده و مورد تایید موتورهای جستجو کار ارتقای وب سایت را به عهده دارد seo که همان مخفف search engine optimazation است یعنی بهینه سازی وب برای موتورهای جستجو و ارتقای کیفیت سایت از نظر طراحی،کدها،هدینگ ها و چیدمان و قرار دادن واژه های کلیدی مناسب در سایت که کلیه این امور را سئوسازی نامند.

عملکرد سئوساز

سئوساز در ابتدا باید هدف از ایجاد سایت را بررسی نماید که هدف از ایجاد سایت چیست آیا برای مقاصد آموزشی است؟آیا برای ارائه خدمات و سرویس های مورد نیاز مردم است؟آیا برای معرفی کالاها و تولیدات یک کارگاه تولیدی است و یا اینکه میخواهد یک فروشگاه آنلاین باشد که با توجه به داشتن این اطلاعات شروع به طراحی اولیه سایت مینماید پس از طراحی بدنبال کلید واژه های مناسب برای ثبت در موتورهای جستجو میگردد بعنوان مثال کلید واژه این صفحه سئوساز است و باید مطالبی را دنبال نماید که ارتباط با عمل سئوسازی و یا نرم افزارهای بهبود سئو داشته باشد .

سئوسازی و گوگل

سئوسازی از نظر گوگل و اصولا سایر موتورهای جستجو از اهمیت ویژه ای برخوردار است و سایت هایی که بهینه سازی نشده باشند اصولا در جستجو یا به اصطلاح ایندکس گوگل جایی ندارند بعنوان مثال شما یک سایت با عالیترین کیفیت از نظر گرافیک و قالب و نوشتار و محتوا دارید اما برای موتورهای جستجو ناشناخته باشد این سایت نمیتواند برای شما مشتریان و کاربران جدید و بازارهای عرضه و موقعیت شغلی ایجاد نماید بنابر این سئوسازی از نظر موتورهای جستجو و بویژه گوگل از اهمیت خاصی برخوردار است.

سئوساز کیست

سئوساز یک فرد مسلط و آشنا به اصول بهینه سازی وب و همچنین ترفندها و ظرایف سئوسازی است سئوساز را برچند دسته تقسیم بندی کرده اند که عمده آنا سئو کلاه سفید و سئو کلاه سیاه است که سئوساز کلاه سفید تمام اصول و مقررات موتورهای جستجو را رعایت کرده از موارد مشکوک و کدهای تقلبی بهره نمیبرد و با اینکه زمان بازدهی این سئو طولانی است اما جایگاهی مطمئن و دائمی خواهد داشت برعکس سئو کلاه سیاه از اعمال فریبنده و زودبازده و بعضا تقلبی استفاده نموده تا به اهداف زودبازده برسد که این عمل ممکن جرائمی را برای او در پی داشته باشد.

سئوساز

 

دوشنبه, 18 دی 1396 07:19

سئو کلاه سیاه

نوشته شده توسط

سئو کلاه سیاه

نام سئو کلاه سیاه همواره مترادف تقلب در امر سئو وب سایت میباشد و این بدان معنی است که سئوکار کلاه سیاه با فریب موتورهای جستجو و به اصطلاح دور زدن آنان سعی در قرار دادن سایت مورد نظر خود در صفحه اول موتورهای جستجو میباشد در این مقاله بطور کامل به سئو کلاه سیاه و دسته بندی آن و همچنین الگوریتم های استفاده شده توسط سئوکار کلاه سیاه خواهیم پرداخت.

 الگوریتم سئو کلاه سیاه المانهای سئو کلاه سیاه   دسته بندی سئو کلاه سیاه
 سئوکار کلاه سیاه  عواقب سئو کلاه سیاه  غوامل سئو کلاه سیاه
 گوگل و سئو کلاه سیاه  متخصص سئو کلاه سیاه  وبلاگ سئو کلاه سیاه

 دسته بندی سئو کلاه سیاه

سئو کلاه سیاه را برچند دسته تقسیم نموده اند مانند هکرها اما عمده سئوکاری بر سه دسته سئو کلاه سفید،سئو کلاه سیاه و سئو کلاه خاکستری میباشد که بترتیب راجع به هر دسته و عملکرد آنان توضیحاتی ارائه خواهد شد:

سئو کلاه سفید

سئو کلاه سفید به مجموعه ای از تکنیک های بکار رفته شده جهت بهینه سازی وب اطلاق میشود که مورد قبول و تائید موتورهای جستجو میباشد به اینگونه سئو اصطلاحا سئو اخلاقی نیز گفته میشود و با اینکه بسیار زمانبر و طولانی مدت میباشد لیکن از طریق صحیج موجب ارتقای وب سایت در موتورهای جستجو میشود سئوکار در این روش کلیه قوانین و مقررات شناخته شده را هنگام برنامه نویسی و طراحی رغایت میکند در این نوع سئو عملکرد سئوکار معمولا عبارتست از : تبادل لینک با سایت های مرتبط ،ایجاد پست ها و مطالب کاربر پسند و ناب و غیر تکراری،معرفی و فعالیت سایت در شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک و شبکه های اجتماعی پربازدید،ایجاد نفشه سایت برای ربات های جستجوگر،بررسی آمارهای ارائه شده توسط گوگل آنالایتیک،استفاده صحیح از کلمات کلیدی در هدینگ،و انباشته کردن کلمات کلیدی در محتوا که کل فعالیت سئو کلاه سفید را در برمیگیرد.

سئو کلاه سیاه

یکی دیگر از روشهای بهینه وب برای موتورهای جستجو سئو کلاه سیاه میباشد و این بدان معناست که سئوکار هنگام بهینه سازی وب از الگوریتم های تقلبی برای فریب دادن موتورهای جستجو بهره میبرد این روش زود بازده بوده اما جریمه و عواقب بدی برای سایت را در بر خواهد داشت روشهایی که سئوکار کلاه سیاه برای اینکار از آن بهره میبرد عبارتند از:انباشته کردن بیش از حد کلمات کلیدی در محتوای سایت،تکرار بیش از اندازه کلمات کلیدی در برچسب ها و متاتگ ها،ایجاد محتوای متغیر و ناهمگون با کلمه کلیدی،ایجاد لینک های انبوه و فراوان در متن،ایجاد بک لینک های سیاه همه و همه نشانگر عملکرد سئو کلاه میباشد.

آنچه در زیر میخوانید مطالب گردآوری شده از سایت های دیگر راجع به سئو کلاه سیاه میباشد که ممکن است برای خوانندگان ما مفید واقع شود.

سئو کلاه سیاه به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که برای بالا بردن رتبه یک صفحه یا سایت در موتورهای جستجو و با نقض کردن شرایط ارائه سرویس (terms of services) آنها انجام می‌شود. عبارت “کلاه سیاه” که اولین بار در فیلم‌های وسترن استفاده شده است برای تمایز دادن “بدها” از ” خوبها” است که با عنوان “کلاه سیاه” شناخته میشوند. اخیرا این عبارت برای توصیف هکرهای کامپیوتری ، سازندگان ویروس و آنهایی که با کامپیوتر اقدامات غیراخلاقی انجام می‌دهند استفاده می‌شود.
سئو کلاه سفید به روش های اصولی بالا آوردن وب سایت در موتورهای جستجو گفته می شود که طبق دستورالعمل ها و موازین موتورهای جستجو کار بهینه سازی سایت انجام می گردد و معمولا نتیجه گرفتن از این روش ها در بلند مدت خواهد بود اما نتایج آن دائمی خواهد بود و ریسک ندارد و دچار مجازات های موتورهای جستجو نخواهید گردید در مقابل سئو کلاه سیاه به روش های غیر اصولی بالا آوردن وب سایت در موتورهای جستجو گفته می شوند که معمولا ریسک بالایی دارند و ممکن است وب سایت را دچار مجازات های موتورهای جستجو نمایند و البته روش های کلاه سیاه معمولا سریعتر به جواب می رسند اما ممکن است در آینده وب سایت از نتایج جستجوی موتورهای جستجو حذف گردد. در ادامه تکنیک های اصلی این دو روش را برای شما بیان می نمایم:

سئو کلاه سفید
همانطور که اعلام شد سئو کاه سفید به روش های اصولی و درست بالا آوردن وب سایت در موتورهای جستجو گفته می شود که در این روش کلیه خط مشی موتورهای جستجو در نظر گرفته می شود و سئو کار در مسیر این قوانین حرکت می نماید. روش های اصولی در روش کلاه سفید شامل موارد زیر می باشد. البته روش های سئو سفید معمولا در بلند مدت جواب می دهند و ریسکی را متوجه وب سایت نمی نمایند.

تولید محتوای با کیفیت
در سئوی کلاه سفید بر تولید محتوای با کیفیت، کامل، جامع در زمینه شغلی مورد نظر تمرکز می گردد. محتوا یکی از مهترین فاکتورها و مسائل در زمینه امور سئو می باشد و در صورتی که سایتی بتواند مطالب مورد نیاز کاربران در زمینه شغلی خود را تهیه نماید می تواند گوی رقابت را از سایر سایت ها برباید و بازدید کنندگان بسیاری جذب نماید. در عملیات سئو کاه سفید محتوای با کیفیت پادشاه می باشد و سئو کار بر روی ارائه مطالب جدید و پر محتوا در زمینه فعالیت به صورت دوره ای تمرکز می نماید. وجود محتوا در سایت باعث می گردد تا زمانی که کاربری وارد وب سایت شد بتواند مطالب مورد نیاز خود را در وب سایت مطالعه نماید و همین مورد باعث بالا رفتن مدت زمانی خواهد گردید که کاربر در وب سایت می ماند و بالا رفتن مدت زمان ماندگاری کاربران در وب سایت باعث بالا رفتن رنک وب سایت در موتورهای جستجو خواهد گردید.

کد نویسی اصولی صفحات وب سایت
سئو کار کلاه سفید بر روی کد نویسی صفحات تمرکز می نماید تا صفحه طبق اصول ایجاد شده باشد. عنوان صفحات می بایست با تگ H1 ایجاد شده باشد و سایر عناوین و زیر مجموعه های صفحه می بایست با تگ های H2, H3 و ... دسته بندی شده باشند و همچنین مطالب در درون پاراگراف ها می بایست قرار گیرند. هر صفحه می بایست عنوان متمایز خود را توسط تگ title داشته باشد و تمامی صفحات می بایست تگ های کلمه کلیدی و توضیحات کلیدی مختص به خود را داشته باشند. کد نویسی طبق استاندارد صفحات وب سایت درک درستی از وب سایت به موتورهای جستجو می دهد و موتورهای جستجو با دید بهتری صفحات وب سایت را ایندکس می نمایند.

انتخاب عناوین و توضیحات مناسب صفحه
انتخاب عناوین مناسب و اصولی برای صفحات وب سایت یکی دیگر از روش هایی که سئو کار کلاه سفید سایت را با آن بهینه سازی می نماید. انتخاب عنوان مناسب تاثیر بسیار مثبتی بر روی سئو و رتبه بندی وب سایت خواهد داشت. موتورهای جستجو موضوع هر صفحه را با استفاده از عنوان صفحه درک می نمایند و در صورتی که عنوان درستی برای صفحه انتخاب نشود علاوه بر آنکه کاربران پس از ورود به سایت ممکن است صفحه را ببندند همچنین ممکن است موتورهای جستجو نتوانند برای کلمه کلیدی مورد نظر شما صفحه شما را بیابند. عنوان صفحه می بایست با محتوای صفحه همخوانی داشته باشد و همچنین برای صفحه می بایست کلمات کلیدی (Meta Keywords) و توضیحات کلیدی (Meta Description) با توجه به محتوای صفحه در نظر گرفته شود.

بررسی کلمات کلیدی
سئو کار کلاه سفید کلمات مرتبط و مهترین کلمات کلیدی مربوط به وب سایت را می یابد و از این کلمات استفاده درستی در انتخاب عناوین، کلمات کلیدی، توضیحات، صفحه بندی وب سایت می نماید. این کلمات سپس در تگ های Title, meta description, meta keyword, h1,h2,h3,h4,h5,h6, متون، لینک ها و آلت تصاویر استفاده می گردد. در تولید محتوا نیز برای هر مقاله دو یا سه کلمه کلیدی اصلی مد نظر قرار داده می شود و مقاله با توجه به کلمه کلیدی مورد نظر نوشته می شود.

بک لینک سازی اصولی
سئو کار کلاه سفید بر روی گرفتن لینک های ورودی درست و اصولی با تعداد و کیفیت مناسب تمرکز می نماید و سعی می نماید لینک هایی از سایت هایی به نحوی دریافت نماید که تاثیر مثبت بر روی سئو وب سایت داشته باشد. تشخصی اینکه یک لینک ورودی به سایت تاثیر مثبت دارد و یا منفی بر عهده سئو کار می باشد و سئو کار سعی می نماید با تمرکز بر تولید محتوای با کیفیت لینک های ورودی طبیعی از سایت های مرتبط دریافت نماید.

سئو کلاه سیاه
سئو کلاه سیاه معمولا روش های زود بازده در امور سئو هستند که زود به نتیجه می رسند اما همراه با ریسک هستند و ممکن است وب سایت را دچار مجازات های موتورهای جستجو نمایند. این روش برای آنهای مناسب است که قصد حضور کوتاه در وب را دارند و قصد دارند سریع نتیجه بگیرند. سئو کلاه سفید معمولا به روش های زیر انجام می گردد. در روش های کلاه سیاه معمولا وب سایت خیلی سریع به صفحات اول گوگل می رسند و اما ممکن است هر زمان از نتایج جستجوی گوگل حذف گردند و رفع مشکل پس از مجارت شدن ممکن است بسیا مشکل و با صرفه هزینه و زمان بسیار ممکن باشد.

محتوای پنهان
معمولا یکی از روش هایی که در سئو کلاه سفید مورد استفاده قرار می گیرند قرار دادن بلاک بزرگی از مطالب و کلمات کلیدی به صورت پنهان از دید کاربر در صفحه می باشد تا موتورهای جستجو پس از ورود به وب سایت با حجم بزرگی از محتوا مواجه گردند حال آنکه این روش دیگر کارکردی ندارد. موتورهای جستجو امروزه قادر به تشخیص بخش هایی از صفحه هستند که حتی به صورت شباهت رنگی پنهان شده باشند پس از این روش هیچ وقت استفاده ننمایید.

استفاده بسیار از کلمات کلیدی
در روش کلاه سیاه معمولا برای آنکه میزان استفاده از کلمه کلیدی را در صفحه بالا ببرند از کلمات کلیدی در متن صفحه، توضیحات، کلمات کلیدی و بدنه صفحه به مقدار بسیار استفاده می گردد حال آنکه ممکن است این روش اثر عکس داشته باشد و در بلند مدت باعث در نظر گرفتن مجازات برای وب سایت توسط موتورهای جستجو گردد.

تمرکز بر روی یک کلمه کلیدی در بک لینک سازی
یکی از روش هایی که موتورهای جستجو از محتوای یک صفحه سر در می آورند لینک های ورودی می باشد که از سایر سایت ها به صفحه ارجاع داده می شود. یکی از روش هایی که سئو کاران کلاه سیاه از آن برای بالا آوردن کلمه کلیدی در صفحه اول گوگل استفاده می نمایند آن است که با استفاده از کلمه کلیدی مورد نظر لینک هایی را از سایر سایت ها دریافت می نمایند و در صورتی که موتورهای جستجو نظیر گوگل متوجه این قصد شما شوند و لینک های سایت شما به صورت غیر طبیعی به نظر برسد ممکن است سایت شما دچار مجازات های گوگل گردد. این روش یکی از زود بازدید ترین روش ها برای بالا آوردن وب سایت می باشد اما ریسک بسیار بالایی دارد.

استفاده از نرم افزارهای بک لینک سازی
یکی دیگر از روش های کلاه سیاه استفاده از نرم افزارهای بک لینک سازی می باشد تا تعداد لینک های ورودی به وب سایت افزایش یابد و از این روش رتبه گرفته شود. حتی تعداد لینک های ورودی به سایت شما در یک روز می بایست طبیعی به نظر برسد و در صورتی که در یک روز حجم وسیعی بک لینک به لینک های سایت شما اضافه گردد ممکن است سایت شما مجارات شود.

خرید بک لینک
این روش ممکن است در آینده مشکلاتی را برای سایت شما به وجود آورد زیرا لینک های ورودی به سایت شما می بایست طبیعی باشد و در صورتی که موتورهای جستجو حس نمایند لینک های ورودی به سایت شما غیر طبیعی هستند و یا آنها را خریده اید ممکن است دچار مجازات شوید.
سئو کلاه سیاه به عنوان اقداماتی ناپسند شناخته می‌شود که به هر طریق ممکن سعی دارند رتبه یک صفحه در نتایج موتورهای جستجو(serp) را بالا ببرند. این اقدامات بر خلاف شرایط ارائه سرویس موتورهای جستجو هستند و می‌توانند منجر به تحریم شدن سایت از طرف موتورهای جستجو و سایت های وابسته به آنها شود. لیستی از تاکتیک ها و استراتژی های مورد استفاده شده توسط سئوهای کلاه سیاه در Google’s webmaster guidelines هم چنین Bing’s webmaster guidelines در دسترس همگانی قرار داده شده است.
آیا کاری که در حال انجام آن هستم ارزش افزوده ایی برای کاربران دارد یا صرفا به دنبال کاری هستم که توسط موتور های جستجو دیده شود ؟ پاسخ به این سوال مشخص می‌کند که یک تاکتیک سئو خلاف شرایط اعلام شده موتورهای جستجو در webmaster guidelines میباشد یا خیر ؟ اگر هیچ ارزش افزوده ایی برای کاربران ایجاد نمی‌شود اما احتمال افزایش رتبه شما در جستجو وجود دارد ، در اینصورت بسیار محتمل است که اقدامات شما ، از نوع کلاه سیاه محسوب گردد. همین سوال می‌تواند در مورد اینکه اقدامات در زمینه جستجوی غیر رایگان ، مشمول PPC کلاه سیاه هستند یا نه ، به عنوان ملاک مورد استفاده قرار گیرد.
محتواسازی اتوماتیک (content automation)
صفحات doorway ( طراحی صفحات جهت تغییر ایندکس های موتور جستجو )
لینک یا متن مخفی
درج کلمات کلیدی غیرواقعی
گزارش کردن رقیب ( یا سئو منفی)
هدایت کننده پنهانی (sneaky redirect)
اطلاعات جعلی دادن به موتور جستجو (cloaking)
روشهای تاثیرگذاری روی نتایج جستجو با استفاده از لینک (link schemes)
شبکه های ارسال پست به عنوان مهمان (guest posting networks)
دستکاری لینک (شامل خرید بکلینک)
بازتولید صفحات (article spinning)
مزرعه لینک ، لینک چرخانی و شبکه های لینک( Link Farms, Link Wheels or Link Networks)
گنجاندن کد های اسپم در Snippet ها ( Rich Snippet Markup Spam)
ارسال پرسمان اتوماتیک به گوگل
ایجاد صفحات، دامنه و زیر دامنه با محتویات تکراری
صفحات با رفتار ناهنجار مانند پیشینگ، ویروس ، تروجان و دیگر بدافزارها.
انجام اقدامات سئو کلاه سیاه می‌تواند باعث تحریم شدن سایت شما از طرف گوگل و بقیه موتور های جستجو شود. اگر چه شما ممکن است با افزایش ترافیک هدایت شده به سمت سایت خود ، در کوتاه مدت موفقیت های کسب کنید و به سرعت به صفحه یک موتورهای جستجو برسید ، اما جریمه های گوگل برای این اقدام هر روزه بیشتر و بیشتر میشود و به محض شناسایی تقلب صورت گرفته جریمه سنگینی در نظر میگیرد و می‌تواند تاثیرات به شدت مخربی روی رتبه و ترافیک شما بگذارد. با وجود صدها میلیون کاربری که هر روزه روی گوگل به جستجو می‌پردازند ، آیا خارج شدن از ایندکس های گوگل به صلاح شماست ؟ آیا ارزش آن را دارد با زمان کمتر و پول کمتری که میپردازید تقلب کنید و متحمل جریمه های سنگی گوگل برای سایت و کسب و کارتان شوید؟ مسلما گوگل و موتورهای جستجو به متقلبان سئو کلاه سیاه رحم نمیکنند.

 

جام ارژنگ:ارائه دهنده خدمات طراحی سایت،سئو،تبلیغات اینترنتی و نمایشگاهی

اين سايت در ستاد ساماندهي پايگاههاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به ثبت رسيده است

روابط عمومي(20خط):33200484-021

واحدفروش(8خط)36050035-021

واحد پشتيباني:09124341774

مديريت اجرايي:09126486013

واحد گرافيك:09355008180