• ارژنگارژنگ,ارژنگ هاست,ارژنگ وب,سایت لاله زار,نبض لاله زار,سرو لاله زار,سئوکار,سئوساز,ارژنگ سئو,سایت لاله زار ارژنگ,نمونه سایت ارژنگ
  • ارژنگ سایتارژنگ,ارژنگ هاست,ارژنگ وب,سایت لاله زار,نبض لاله زار,سرو لاله زار,سئوکار,سئوساز,ارژنگ سئو,سایت لاله زار ارژنگ,نمونه سایت ارژنگ
  • سایت لاله زارارژنگ,ارژنگ هاست,ارژنگ وب,سایت لاله زار,نبض لاله زار,سرو لاله زار,سئوکار,سئوساز,ارژنگ سئو,سایت لاله زار ارژنگ,نمونه سایت ارژنگ
  • سئوکار ارژنگارژنگ,ارژنگ هاست,ارژنگ وب,سایت لاله زار,نبض لاله زار,سرو لاله زار,سئوکار,سئوساز,ارژنگ سئو,سایت لاله زار ارژنگ,نمونه سایت ارژنگ
  • نبض لاله زارارژنگ,ارژنگ هاست,ارژنگ وب,سایت لاله زار,نبض لاله زار,سرو لاله زار,سئوکار,سئوساز,ارژنگ سئو,سایت لاله زار ارژنگ,نمونه سایت ارژنگ
  • jquery carouselارژنگ,ارژنگ هاست,ارژنگ وب,سایت لاله زار,نبض لاله زار,سرو لاله زار,سئوکار,سئوساز,ارژنگ سئو,سایت لاله زار ارژنگ,نمونه سایت ارژنگ
  • ارژنگ وبارژنگ,ارژنگ هاست,ارژنگ وب,سایت لاله زار,نبض لاله زار,سرو لاله زار,سئوکار,سئوساز,ارژنگ سئو,سایت لاله زار ارژنگ,نمونه سایت ارژنگ
joomla slider by WOWSlider.com v7.7
دوشنبه, 30 -3443 00:00

جایگاه ارژنگ در ادبیات

نوشته شده توسط
امتیاز به این مطلب
(0 رای)

جایگاه ارژنگ در ادبیات

بررسی جایگاه ارژنگ در ادبیات فارسی نشانگر این مطلب است که ارژنگ نامی بسیار پرکاربرد بوده است ارژنگ دیو ،قلعه ارژنگ،غار ارژنگ،کتاب مصور ارژنگ و نقاشی ارژنگ و هزاران نام دیگر در ادبیات فارسی این واژه را در بر دارد در هفت پیکر نظامی داستان نقاشان ایران و چین و استفاده از نام ارژنگ داستان زیبایی را بوجود آورده است و همچنین جنگ رستم با ارژنگ دیو در خوان ششم شاهنامه یک داستان حماسی بسیار زیبا را به تصویر کشیده است.

عار ارژنگ

گویند قبل از آنکه مانی کتاب مصور ارژنگ را خلق کند مدت یکسال در غاری بسر میبرده است مانی بواسطه ارژنگ ادعای پیامبری نموده است مانی در کتاب ارژنگ برای نشان داده آموزش های بنیادین خود در باره خلقت و نظام آفرینش از نقاشی استفاده نموده و مغتقد بود که پیروانش از طریق کتاب مصور ارژنگ بهتر میتوانند به آموزشهای او دست یابند تنها آثاری که از نقاشی مانویان برجا مانده دیوار نگاره ها و مینیاتورهایی است که در چین بدست آمده است.

جنگ رستم با ارژنگ

در خوان ششم شاهنامه وقتی که کیکاووس در مازندران بدست دیوان اسیر میگردد رستم برای نجات او میرود که سالار نگهبابان ارژنگ دیو بود رستم به چادر دیوان نزدیک شد و فریاد برآورد ای ارژنگ دیو تا کی میخوابی برخیز برایت مهمان آمده است ارژنگ دیو از چادر خود بیرون آمد و رستم را دید که سوار بر رخش در مقابل او ایستاده است ارژنگ قدی بلند داشت بطوریکه رستم که بر روی رخش نشسته بود بازهم ازو بلندتر بود رستم گوشهای او را گرفت و سرش را برید در میان چادرها بر زمین افکند.

قلعه ارژنگ

فلعه ارژنگ در شهرستان طالقان در روستای میناوند واقع گردیده و بعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. قلعه ارژنگ در کوه ارژنگ قرار دارد و فاصله آن با روستای میناوند حدود پانصد متر است که توسط امیر محمد کیا ساخته شده است.

جام ارژنگ

هفت خط داشت جام جمشیدی                   هر یکی در صفا چو آیینه

جور و بغداد و بصره و ازرق                            اشک و کاسه گر و فرودینه

معنای ارژنگ

ارژنگ یک نام پسرانه ایرانی است و به معنای نقش و نگار و مصور آمده است ارژنگ نام کتاب مانی است مانی در دوران شاپور اول ظهور کرد و شاپور دین او را قبول کرد تا دوران بهرام اول دین مانویان بسیار بسط و گسترش یافت بهرام در این دوره مانی را کشت و پئستش را پر ازکاه کرد و به دروازه جندی شاپور آویحت آنو آویزه سالها بر آن دروازه ماند بطوریکه نام آنجا را باب المانی نهادند.

 کلمه ارژنگ 18 بار در شاهنامه فردوسی آمده است بعنوان مثال:

برو آند از خیمه ارژنگ دیو                               چو آمد به گوش اندرش آن غریو

همه بند و نیرنگ و ارژنگ برد                          دلارام بگرفت و گاهت سپرد

کلید واژه بررسی عملکرد ارژنگ در سایت لاله زار

تيتراژ بررسي جايگاه و معناي واژه ارژنگ در گوگل و عملکرد ما از نظر سئو در سايت لاله زارودانلود بررسي جايگاه و معناي واژه ارژنگ در گوگل و عملکرد ما از نظر سئو در سايت لاله زاروتيتراژ بررسي جايگاه و معناي واژه ارژنگ در گوگل و عملکرد ما از نظر سئو در سايت لاله زاروتيتراژ فيلم بررسي جايگاه و معناي واژه ارژنگ در گوگل و عملکرد ما از نظر سئو در سايت لاله زارودانلود تيتراژ سريال بررسي جايگاه و معناي واژه ارژنگ در گوگل و عملکرد ما از نظر سئو در سايت لاله زارودانلود سريال بررسي جايگاه و معناي واژه ارژنگ در گوگل و عملکرد ما از نظر سئو در سايت لاله زارودانلود تيتراژ بررسي جايگاه و معناي واژه ارژنگ در گوگل و عملکرد ما از نظر سئو در سايت لاله زارودانلود تيتراژ فيلم سينمايي بررسي جايگاه و معناي واژه ارژنگ در گوگل و عملکرد ما از نظر سئو در سايت لاله زارودانلود تيتراژ سريال بررسي جايگاه و معناي واژه ارژنگ در گوگل و عملکرد ما از نظر سئو در سايت لاله زارودانلود  بررسي جايگاه و معناي واژه ارژنگ در گوگل و عملکرد ما از نظر سئو در سايت لاله زارودانلود تيتراژ فيلم سينمايي بررسي جايگاه و معناي واژه ارژنگ در گوگل و عملکرد ما از نظر سئو در سايت لاله زارودانلود آنگ آغازين بررسي جايگاه و معناي واژه ارژنگ در گوگل و عملکرد ما از نظر سئو در سايت لاله زارودانلود آهگ پاياني بررسي جايگاه و معناي واژه ارژنگ در گوگل و عملکرد ما از نظر سئو در سايت لاله زارودانلود تيتراژ آغازين فيلم بررسي جايگاه و معناي واژه ارژنگ در گوگل و عملکرد ما از نظر سئو در سايت لاله زارودانلود تيتراژ آغازين فيلم بررسي جايگاه و معناي واژه ارژنگ در گوگل و عملکرد ما از نظر سئو در سايت لاله زارودانلود تيتراژ آغازين فيلم سينمايي بررسي جايگاه و معناي واژه ارژنگ در گوگل و عملکرد ما از نظر سئو در سايت لاله زارودانلود تيتراژ پاياني بررسي جايگاه و معناي واژه ارژنگ در گوگل و عملکرد ما از نظر سئو در سايت لاله زارودانلود تيتراژ پاياني سريال بررسي جايگاه و معناي واژه ارژنگ در گوگل و عملکرد ما از نظر سئو در سايت لاله زارودانلود تيتراژ پاياني فيلم بررسي جايگاه و معناي واژه ارژنگ در گوگل و عملکرد ما از نظر سئو در سايت لاله زاروتصوير بررسي جايگاه و معناي واژه ارژنگ در گوگل و عملکرد ما از نظر سئو در سايت لاله زاروبهترين تصوير بررسي جايگاه و معناي واژه ارژنگ در گوگل و عملکرد ما از نظر سئو در سايت لاله زاروجديدترين تصوير بررسي جايگاه و معناي واژه ارژنگ در گوگل و عملکرد ما از نظر سئو در سايت لاله زارودانلود تصوير بررسي جايگاه و معناي واژه ارژنگ در گوگل و عملکرد ما از نظر سئو در سايت لاله زارومشاهده جديد ترين تصوير بررسي جايگاه و معناي واژه ارژنگ در گوگل و عملکرد ما از نظر سئو در سايت لاله زاروعکس بررسي جايگاه و معناي واژه ارژنگ در گوگل و عملکرد ما از نظر سئو در سايت لاله زاروتصوير جديد بررسي جايگاه و معناي واژه ارژنگ در گوگل و عملکرد ما از نظر سئو در سايت لاله زاروتصوير اين ماه بررسي جايگاه و معناي واژه ارژنگ در گوگل و عملکرد ما از نظر سئو در سايت لاله زارواخبار جديد در باره بررسي جايگاه و معناي واژه ارژنگ در گوگل و عملکرد ما از نظر سئو در سايت لاله زاروتصوير کيفيت دار بررسي جايگاه و معناي واژه ارژنگ در گوگل و عملکرد ما از نظر سئو در سايت لاله زاروتصوير مينياتوري بررسي جايگاه و معناي واژه ارژنگ در گوگل و عملکرد ما از نظر سئو در سايت لاله زاروکاريکاتور بررسي جايگاه و معناي واژه ارژنگ در گوگل و عملکرد ما از نظر سئو در سايت لاله زارودانلود تصوير هاي  بررسي جايگاه و معناي واژه ارژنگ در گوگل و عملکرد ما از نظر سئو در سايت لاله زارودانلود تصوير بررسي جايگاه و معناي واژه ارژنگ در گوگل و عملکرد ما از نظر سئو در سايت لاله زاروعکس بررسي جايگاه و معناي واژه ارژنگ در گوگل و عملکرد ما از نظر سئو در سايت لاله زار

 

 

خوانده شده 315 بار آخرین اصلاح در تاریخ چهارشنبه, 20 دی 1396 08:46

مطالب مرتبط

نوشتن یک دیدگاه

مطمئن شوید که تمام اطلاعات مورد نیاز و فیلد های ستاره دار را پر کرده باشید. کد HTML مجاز نمیباشد.

جام ارژنگ:ارائه دهنده خدمات طراحی سایت،سئو،تبلیغات اینترنتی و نمایشگاهی

اين سايت در ستاد ساماندهي پايگاههاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به ثبت رسيده است

روابط عمومي(20خط):33200484-021

واحدفروش(8خط)36050035-021

واحد پشتيباني:09124341774

مديريت اجرايي:09126486013

واحد گرافيك:09355008180